9e Montessorischool De Scholekster

Karel du Jardinstraat 76 1073 TE Amsterdam

  • De koningsspelen zijn elk jaar weer een groot feest voor de hele school!
  • Behalve een nieuwe ingang heeft het gebouw nu ook nieuwe ramen en kozijnen en hebben alle lokalen een opknapbeurt gehad.
  • Als afsluiting van het schooljaar was de tuin van de school omgetoverd in een sprookjestuin waar de kinderen een magische reis maakten.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Veelzijdig aanbod
  • Buurtschool
  • Passend Onderwijs
  • Onderwijs van de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2023-2024 zijn we gestart met 11 klassen. Drie onderbouwklassen, groep 1 en 2 bij elkaar, vier middenbouwklassen, (groep 3,4 en 5 bij elkaar), en vier bovenbouwklassen, (groep 6, 7 en 8 bij elkaar). 

De kinderen op De Scholekster zijn een zeer diverse groep. Er zijn bijvoorbeeld veel nationaliteiten vertegenwoordigd en meer dan de helft van de kinderen heeft een meertalige achtergrond. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 De school werkt met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De stappen zijn opgenomen in ons schoolveiligheidsplan. Via de website van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport hanteren we altijd de meest actuele versie:     

https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Het anti-pestprotocol is ook onderdeel van ons schoolveliigheidsplan.

Terug naar boven