1e Montessorischool De Wielewaal

Corellistraat 1 1077 HA Amsterdam

Onze school is gevestigd in een monumentaal montessoripand.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder schooljaar wordt er in het voorjaar een leerling tevredenheidsonderzoek afgenomen. Voor de ouders gebeurt dit  eens in de twee jaar. We zien dit als een waardevolle feedback waardoor we met zowel leerlingen als ouders blijven werken aan het optimaliseren van ons onderwijs.   


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven