1e Montessorischool De Wielewaal

Corellistraat 1 1077 HA Amsterdam

Onze school is gevestigd in een monumentaal montessoripand.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de 1e Montessorischool de Wielewaal. Wij zijn een eigentijdse buurtschool midden in Amsterdam Zuid. 
Wij combineren ons montessorionderwijs met nieuwe inzichten van de 21e eeuw.
Op onze website vindt u veel informatie over onze school en ons onderwijs. We nodigen u graag uit om hier een kijkje te nemen.  

www.eerstemontessori.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren met en van elkaar
  • goede, open sfeer
  • montessorionderwijs
  • wees nieuwsgierig en ontdek
  • enthousiast en kundig team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 zitten er ruim 256 kinderen op onze school die bijna allemaal in de buurt van de school wonen. De kinderen komen uit diverse gezinnen, sommigen met ouders uit andere landen, met andere culturen. De kinderen stromen in als ze vier jaar zijn. Dit gaat in Amsterdam volgens het gemeentelijke aannamebeleid, waarbij in 3 termijnen per schooljaar kinderen aangemeld kunnen worden.
Vanaf 2019 zagen wij een terugloop in het aantal leerlingen, dit had te maken met een groot aantal verhuizingen in coronatijd. Sommige gezinnen gingen buiten de stad wonen, ook gingen gezinnen terug naar het land van herkomst. De afgelopen twee schooljaren neemt het leerlingaantal weer toe.      

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vrijwel alle kinderen op De Wielewaal blijven over. Tussen de middag hebben de kinderen een uur pauze. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door 'De Eetclub'. De TSO valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur van de school en de medezeggenschapsraad. 

De Eetclub bestaat uit vrijwilligers en 1 coördinator. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en het buitenspelen. De eetclubleiders zijn allen geschoold voor hun taak. Twee keer per week komen er sportcoördinatoren (Mijnsport.nl) tijdens het buitenspelen. Zij leren de kinderen allerlei spelletjes aan die de kinderen vervolgens de andere dagen zelf kunnen doen. Zo krijgt het buitenspelen steeds een leuke impuls. Ook aan andere wisselende activiteiten meedoen zoals dans, creatieve activiteiten als knutselen/fashion fix met kleding of specifieke sportactiviteiten. 

Wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO zijn daar kosten aan verbonden die jaarlijks worden vastgesteld. In schooljaar 2023-2024 is dit vastgesteld op 330,00 euro per kind per schooljaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De losse onderdelen van het veiligheidsplan vindt u hier als losse bestanden. 

Terug naar boven