1e Montessorischool De Wielewaal

Corellistraat 1 1077 HA Amsterdam

Onze school is gevestigd in een monumentaal montessoripand.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de 1e Montessorischool de Wielewaal. Wij zijn een eigentijdse buurtschool midden in Amsterdam Zuid. 
Wij combineren ons montessorionderwijs met nieuwe inzichten van de 21e eeuw.
Op onze website vindt u veel informatie over onze school en ons onderwijs. We nodigen u graag uit om hier een kijkje te nemen.  

www.eerstemontessori.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren met en van elkaar
  • goede, open sfeer
  • montessorionderwijs
  • wees nieuwsgierig en ontdek
  • enthousiast en kundig team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 zitten er ruim 240 kinderen op onze school die bijna allemaal in de buurt van de school wonen. De kinderen komen uit diverse gezinnen, sommigen met ouders uit andere landen, sommigen met ouders uit andere culturen. De kinderen stromen in als ze vier jaar zijn. Dit gaat in Amsterdam volgens het gemeentelijke aannamebeleid, waarbij er in 3 termijnen per schooljaar kinderen kunnen worden aangemeld. De afgelopen jaren zagen wij een terugloop in het aantal leerlingen, dit heeft te maken een groot aantal verhuizingen van gezinnen in coronatijd. Sommige gezinnen zijn buiten de stad gaan wonen, sommige gezinnen gingen terug naar het land van herkomst. Afgelopen schooljaar zagen wij het leerlingaantal weer toenemen.     

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vrijwel alle kinderen op De Wielewaal blijven over. Tussen de middag lijkt onze opvang dus op een continurooster. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door 'De Eetclub'. De TSO valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur van de school en de medezeggenschapsraad.

De Eetclub bestaat uit vrijwilligers en 1 coördinator. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en het buitenspelen. De eetclubleiders zijn allen geschoold voor hun taak. Twee keer per week komen er sportcoördinatoren (mijnsport) tijdens het buitenspelen. Zij leren de kinderen allerlei spelletjes aan die de kinderen vervolgens de andere dagen zelf kunnen doen. Zo krijgt het buitenspelen steeds een leuke impuls. Ook aan andere wisselende activiteiten meedoen zoals dans, creatieve activiteiten als knutselen/fashion fix met kleding of specifieke sportactiviteiten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De losse onderdelen van het veiligheidsplan vindt u hier als losse bestanden. 

Terug naar boven