De Burght

Herengracht 34 1015 BL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Burght
  • Schoolfoto van De Burght
  • Schoolfoto van De Burght
  • Schoolfoto van De Burght
  • Spelletjesdag

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen uit de bovenbouw hebben De Burght gemiddeld een 8,1 gegeven. De hoogste waardering hebben zij voor de lessen en de leerkrachten: gemiddeld een 8,5. Daar zijn we heel blij mee!

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het schoolklimaat kreeg van ouders gemiddeld een 8, daar zijn we heel blij mee!
Het onderwijsleerproces kreeg een 7,5, communicatie een 7,3 en als rapportcijfer kregen we een 7,7. De volgende enquête staat gepland voor schooljaar 2024-2025.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven