IKC De Kleine Reus

Noorderstraat 6 1017 TV Amsterdam

Schoolfoto van IKC De Kleine Reus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte kijken we in eerste instantie of we dit intern kunnen oplossen. Dan zoeken we naar een mogelijke kandidaat via een van onze betrouwbare partners. Gezien het lerarentekort is de druk op het team zo groot dat we sinds dit schooljaar hebben moeten besluiten dat verdelen van een groep geen optie meer is. Als we dus geen vervanging kunnen vinden zullen we de ouders vragen hun kind thuis te houden. Dat zullen we uiterlijk om 8 uur 's ochtends doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Kleine Reus geven we passend onderwijs op verschillende manieren vorm. De leraren hebben minstens twee keer per jaar een groepsbespreking met de bouwcoach. In deze bespreking worden alle kinderen besproken. Toets-resultaten worden besproken en er wordt gekeken of er een plan moet worden opgesteld of aangepast. Leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werken met individuele leerlingen of in kleine groepjes als daar behoefte aan is. In de Opmaatgroep krijgen kinderen met een specifieke onderwijsondersteuningsvraag op voordracht van de groepsleerkracht, gerichte instructie en begeleiding. De Opmaatgroep is en prikkelarme ruimte. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op IKC De Kleine Reus worden in de groepen 1 en 2 de SLO-doelen volgens het Ontwikkeling gericht onderwijs, spelenderwijs behaald. Wij zorgen ervoor dat eind groep 2 de kinderen klaar zijn voor het onderwijs in groep 3. Een goede overdracht van groep 2 naar 3 is daarbij essentieel. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op IKC De Kleine Reus richten we ons onderwijs in op een Ontwikkelings gerichte manier waarbij thema's leidend zijn. Aan de hand van leerlijnen en ons registratiesysteem Horeb houden we nauwgezet in de gaten of er aan alle kerndoelen worden voldaan. 

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Omdat we een IKC zijn werken we nauw samen met kinderopvang en naschoolse opvang. Maandelijks is er een overkoepelend management overleg met onze partners die we als één team in ons IKC beschouwen. Op sociaal emotioneel en pedagogisch/ didactisch niveau werken we samen. 

Terug naar boven