IKC De Kleine Reus

Noorderstraat 6 1017 TV Amsterdam

Schoolfoto van IKC De Kleine Reus

In het kort

Toelichting van de school

De Kleine Reus is als basisschool onderdeel van een ontwikkelingsgericht IKC. We hebben een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorschool en naschoolse activiteiten. Gevestigd in twee gebouwen rond een prachtig schoolplein in het centrum van Amsterdam. We hebben een gymzaal, een theaterzaal, een speelzaal, een goed uitgeruste bibliotheek en een atelier. We doen zoveel mogelijk activiteiten gezamenlijk en alle ruimtes kunnen door alle geledingen van het IKC worden gebruikt. Wij vinden een doorgaande lijn op pedagogisch én didactisch vlak enorm belangrijk bij het creëren van een veilige omgeving voor kinderen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum
  • Ontwikkelings-gericht
  • Creatief en Cultureel
  • Hoge verwachtingen
  • Passend onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven