Cultuurprofielschool De Notenkraker

Theophile de Bockstraat 100 D 1058 VC Amsterdam

  • Onze school beschikt over diverse  profiellokalen, waaronder een eigen danslokaal, bevolokaal, schatkamer en speelzaal.
  • De Notenkraker heeft vakdocenten voor beeldende vorming, gym, drama, muziek en dans.
  • De Notenkraker besteedt veel aandacht aan kunst en cultuur. Met Topontdekkers, maar ook met de adoptie van het monument van besef.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hierbij een aantal quotes van ouders naar aanleiding van de oudertevrenheidsenquete:

De Notenkraker is een leuke en positieve school: goed onderwijs, een prettige en veilige sfeer, en net dat beetje meer door de cultuurprofiel benadering waarbij op een speelse, inclusieve manier en op breed vlak het beste uit kinderen gehaald wordt. Het afgelopen jaar was voor niemand makkelijk en voor iedereen heel opeens.

De Notenkraker en de docenten hebben in rap tempo het onderwijs gedigitaliseerd, iedereen betrokken en zoveel mogelijk geïnformeerd. Ging dat altijd in één keer goed? Nee, maar dat ging het op mijn werk ook niet. Het was hard werken, voor iedereen. En het was mooi om te zien dat de school flexibel en snel insprong op de vragen en behoeften die wij en andere ouders hadden. We hebben samen geleerd, als school en als ouders. En volgens mij zijn we nu samen heel blij dat iedereen weer naar school mag en gewoon van de meesters en juffen les krijgt. Zij kunnen het toch gewoon veel beter :)

Ik heb het als zeer fijn ervaren dat ik door de leerkrachten goed op de hoogte werd gehouden door goede informatiemails

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven