De Indische Buurt School

Bankastraat 18 1094 ED Amsterdam

Schoolfoto van De Indische Buurt School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit wordt geregeld door externe partijen: De brede Selectie (invalpool van Amsterdam), Lukida en verder wordt dit intern opgelost door parttimers extra te laten werken, door ambulante collega's.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij verzorgen een breed onderwijsaanbod. Het zijn niet alleen de basisvaardigheden die belangrijk zijn in het onderwijs, maar ook kennis over kunst, cultuur en maatschappelijke onderwerpen. Professionals in muziek verzorgen het muziekonderwijs op onze school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

* We gebruiken de methode Piramide. Daarin zitten alle vakken verweven.

Bewegingsonderwijs wordt deels gegeven door een vakleerkracht, evenals het vak drama.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Methodes zijn de leidraad voor het aantal uren taal, lezen en rekenen.

Wereldoriëntatie is verbonden aan taal/ begrijpend lezen

Sociaal emotionele ontwikkeling uit de methode De Vreedzame School 1 uur per week

Engelse lessen 1 uur per week

Bewegingsonderwijs 1,5 uur per week

BEVO 1 uur per week

Drama gemiddeld 30 minuten per week

Muziekonderwijs 1 uur per week

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven