De Indische Buurt School

Bankastraat 18 1094 ED Amsterdam

Schoolfoto van De Indische Buurt School

In het kort

Toelichting van de school

Samen wonen, samen leren, samen investeren, dat is ons motto. Onze kinderen gaan in hun eigen Indische buurt naar school. Samen met de ouders zetten we de schouders eronder om onze gemengde buurtschool vorm te geven. Dat lukt! Wij brengen ouders met verschillende achtergronden met elkaar in contact d.m.v. projecten waaronder het project Ouders Ontmoeten Ouders. Ons team en onze ouders: contact als basis voor succesvol leren! De kinderen, daar draait het om! Wij zijn een Vreedzame School en willen kijken naar ieders talent. Wij hebben goed zicht op kinderen die iets extra’s nodig hebben: óf extra ondersteuning óf een extra uitdaging. Onze school kenmerkt zich door een goede sfeer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Familieschool
  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Kwaliteit
  • Breed Curriculum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen geven een vertekend beeld. We hebben een gezamenlijk Brinnummer met de Bataviaschool (zij-instromers)waardoor de leerlingen opgeteld zijn. Ons huidige leerlingenaantal per 1 oktober 2022 is 249.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Twee locaties met verschillende  aanvang- en eindtijden. Op beide locaties een continurooster van vijf gelijke dagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven