School voor Speciaal Basisonderwijs Het Spectrum vestiging IJburg

Eva Benyöstraat 491 1087 LG Amsterdam

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Spectrum vestiging IJburg

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven