SBO Het Spectrum vestiging IJburg

Erich Salomonstraat 432 1087 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg
  • Schoolfoto van SBO Het Spectrum vestiging IJburg

In het kort

Toelichting van de school

Het Spectrum is een school voor speciaal basisonderwijs met een vestiging in Amsterdam Oost en een nevenvestiging op IJburg.

De kinderen komen voor het grootste deel uit Amsterdam Oost (met IJburg) en de gemeente Diemen en worden alleen toegelaten als zij daarvoor toestemming hebben van het samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen.

Op Het Spectrum krijgen de kinderen les in kleinere groepen. De leerkrachten hebben extra tijd om de kinderen goed te helpen. Wij zorgen voor een fijne plek waar kinderen plezier hebben in naar school gaan en waar ze zich veilig voelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Verscheidenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de oudere kinderen is er na schooltijd een programma van Brede Talent Ontwikkeling (BTO) met verschillende activiteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven