4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem

Weesperzijde 57 1091 EG Amsterdam

  • Schoolfoto van 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem
  • Schoolfoto van 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem
  • Schoolfoto van 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Pinksterbloem!

Wij zijn een Montessorischool aan de Weesperzijde in Amsterdam.

Wij bieden een pedagogisch klimaat waar ieder kind zich thuis voelt en met plezier naar school gaat. Onze heterogene groepssamenstelling zorgt ervoor dat onze leerlingen leren van de leerkracht, van de andere leerlingen en van zichzelf. De leerkrachten volgen de leerlingen dagelijks, om nauw aan te sluiten bij hun ontwikkeling. Wij zien dat elk kind talenten heeft en wij beschouwen het als onze taak om deze tot volledige bloei te laten komen. Door de schoolomgeving rijk, uitnodigend en inspirerend in te richten spreken wij de intrinsieke motivatie van elk kind aan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelen
  • samenwerken
  • leren
  • zelfstandigheid
  • Montessori

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
373
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse activiteiten
Jaarlijks hebben wij een goed naschools aanbod samengesteld vanuit een werkgroep. Daarnaast wordt de makelaarsfunctie klantvriendelijker opgepakt zodat ouders kunnen kiezen uit leuke activiteiten die betaalbaar zijn, aansluitend aan schooltijden en tot half zes duren.

Aanbevolen kinderopvangcentra
Met het kasteel van Katoren (Partou) hebben wij een convenant afgesloten. Dit houdt in dat zij in principe voldoende plaatsen beschikbaar hebben voor opvang van kinderen van onze school. Dit geldt voor zowel na schooltijd als op studiedagen wanneer de school gesloten is.

Kasteel van Katoren
Sarphatistraat 24-26
1018 GK Amsterdam
020-56 30 333 


BSO de Edelsteen (de Kleine Wereld)
Smaragdplein 3-5
1074 HA  Amsterdam
Tel. locatie: 020-6734877
Tel. planning & plaatsing: 020-4123630
Website: www.dekleinewereld.nl

De Caroussel
Eerste Oosterparkstraat 14
1091 HB Amsterdam
020- 665 07 00 

BSO Eikenplein (Partou)
2e Oosterparkstraat 221-223
1092 BL Amsterdam
020-69 29 399 

BSO KCWA De Beukelseberg
Willem Beukelstraat 15
11097 CR  AMSTERDAM
020-5926633
www.kcwa.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven