4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem

Weesperzijde 57 1091 EG Amsterdam

  • Schoolfoto van 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem
  • Schoolfoto van 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem
  • Schoolfoto van 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem
  • Schoolfoto van 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in onze school. Naast resultaten (van DUO, de inspectie en onze eigen 'harde gegevens') bieden wij u nog meer informatie over onze maniervan werken. Resultaten zijn voor ons meer dan cijfers alleen.

Wij zijn een moderne Montessorischool. Wij innoveren vanuit recente wetenschappelijke inzichten met als uitgangspunt de methode van Maria Montessori. Wij hanteren vijf pijlers onder ons onderwijs:

Resultaat en kwaliteit. Wij dagen elk kind uit om het beste op zijn niveaute behalen.

De individuele leerlijn. Leerkrachtenbegeleiden het kind op het niveau dat het best bij het kind past, vanuit de leerstijl en vorm die het geschiktst is.

Professioneel team. Scholing van leerkrachten is bij ons een continu proces.

Zelfstandigheid. Elk kind leert zelfstandig onder begeleiding, in een veilige doordachteomgeving.

Verantwoordelijkheid. Elk kind heeft verantwoordelijkheid, voor zichzelf,maar ook voor de ander en de omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelen
  • samenwerken
  • leren
  • zelfstandigheid
  • Montessori

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
380
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse activiteiten
Jaarlijks hebben wij een goed naschools aanbod samengesteld vanuit een werkgroep. Daarnaast wordt de makelaarsfunctie klantvriendelijker opgepakt zodat ouders kunnen kiezen uit leuke activiteiten die betaalbaar zijn, aansluitend aan schooltijden en tot half zes duren.

Aanbevolen kinderopvangcentra
Met het kasteel van Katoren (Partou) hebben wij een convenant afgesloten. Dit houdt in dat zij in principe voldoende plaatsen beschikbaar hebben voor opvang van kinderen van onze school. Dit geldt voor zowel na schooltijd als op studiedagen wanneer de school gesloten is.

Kasteel van Katoren
Sarphatistraat 24-26
1018 GK Amsterdam
020-56 30 333 


BSO de Edelsteen (de Kleine Wereld)
Smaragdplein 3-5
1074 HA  Amsterdam
Tel. locatie: 020-6734877
Tel. planning & plaatsing: 020-4123630
Website: www.dekleinewereld.nl

De Caroussel
Eerste Oosterparkstraat 14
1091 HB Amsterdam
020- 665 07 00 

BSO Eikenplein (Partou)
2e Oosterparkstraat 221-223
1092 BL Amsterdam
020-69 29 399 

BSO KCWA De Beukelseberg
Willem Beukelstraat 15
11097 CR  AMSTERDAM
020-5926633
www.kcwa.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven