Openbare Basisschool Flevopark

Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool Flevopark

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Dit is wat onze leerlingen over de school zeggen: 

De school krijgt van jullie het rapportcijfer 8,4, dat is hoger dan het rapportcijfer dat andere scholen in Nederland krijgen, het gemiddelde rapportcijfer is namelijk een 8,1. De meesten van jullie zeggen dat jullie goed meedoen aan de lessen. Ook leren jullie vragen te stellen als je iets niet begrijpt. Bijna iedereen vindt dat de juf of meester goed uitlegt. Meestal kunnen jullie met vragen bij haar/hem terecht, maar niet altijd. De juf of meester kan  goed orde houden. De meesten van jullie vinden dat de juf of meester je redelijk goed kent, 12 leerlingen vinden van niet. Jullie leren de computer te gebruiken, maar dit kan volgens de meesten van jullie nog wel wat beter! De meesten van jullie kunnen goed werken aan eigen taken en opdrachten en krijgen op school te horen waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen verbeteren. In vergelijking met andere scholen vinden jullie rekenen, begrijpend lezen,  taal en Engels leuker dan kinderen op andere scholen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de Oudertevredenheidspeiling

  • Responspercentage 74%
  • Gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Landelijk is dit eveneens een 7,5.
  • 92% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan.
  • 86% van de ouders voelt zich thuis op onze school (landelijk is dit eveneens 86%).
  • De goede resultaten die de school behaalt zijn voor ouders het belangrijkste motief om voor onze school te kiezen.
  • 71% van de ouders zou onze school aan andere ouders aanraden, 7% zou dit niet doen.
  • Voor 73% van de ouders is duidelijk wat de school te bieden heeft, voor 10% is dit niet duidelijk.
  • Volgens 80% van de ouders staat onze school goed bekend, volgens 5% staat de school niet goed bekend.
  • 75% vindt de schriftelijke informatie van onze school aantrekkelijk, 8% vindt van niet.

In maart 2022 is er een nieuwe enquete onder ouders afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven