Openbare Basisschool Flevopark

Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam

De hoofdingang van ons gebouw aan de Soembawastraat

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij lossen intern op als er sprake is van afwezigheid van een leerkracht. In principe worden leerlingen nooit naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkracht kunst en cultuur

Taalspecialist

Rekenspecialist

Gedragsspecialist

ICT-specialist

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De schooltijden van de kleutergroepen lopen gelijk met die in de andere groepen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Flevoparkschool werkt in gescheiden vakken. Op dit moment zijn wij in ontwikkeling naar een meer thematisch aanpak voor de vakken aardrijkskunde, geschieden en natuuronderwijs

Terug naar boven