Openbare Basisschool Flevopark

Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool Flevopark

Het team

Toelichting van de school

De teamleden op onze school zijn deskundig, betrokken en communiceren direct en éénduidig. Wij spreken dezelfde taal. Wij werken samen, delen onze kennis en ondersteunen elkaar waar nodig.Met de ouders staan we schouder aan schouder vanuit de gedachte dat betrokkenheid van ouders van grote invloed is op de ontwikkeling van hun kind. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij lossen intern op als er sprake is van afwezigheid van een leerkracht. In principe worden leerlingen nooit naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkracht kunst en cultuur

Taalspecialist

Rekenspecialist

Gedragsspecialist

ICT-specialist

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De schooltijden van de kleutergroepen lopen gelijk met die in de andere groepen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Flevoparkschool werkt in gescheiden vakken. Op dit moment zijn wij in ontwikkeling naar een meer thematisch aanpak voor de vakken aardrijkskunde, geschieden en natuuronderwijs. Op een aantal vakgebieden werken wij klassendoorbrekend.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Flevoparkschool staat in een gemengde stadsbuurt in de regio Oost in Amsterdam. De leerlingpopulatie is daarentegen weinig gemengd en bestaat voor 99% uit leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond.

De leerlingen komen met plezier naar school. Er wordt klassikaal onderwijs geboden in 3 niveaus in relatief kleine klassen. De leerlingen laten een grote diversiteit in cognitieve mogelijkheden zien. De leerlingen stromen dan ook uit van praktijkonderwijs tot VWO.

De school besteedt extra aandacht aan taalonderwijs en is bezig met het ontwikkelen van een methodisch aanbod voor groep 1 t/m 4 op het gebied van taal / NT2. De school werkt verder goed samen met ouders/verzorgers en organiseert veel bijeenkomsten om de betrokkenheid te vergroten. Hierbij is oa. aandacht voor gezamenlijke waarden en normen m.b.t. het concept school.

Concluderend kan worden gesteld dat de doelgroep op De Flevoparkschool zich kenmerkt door veel diversiteitbinnen de populatie. Dit is van invloed op de mate van ondersteuning en de inrichting van het pedagogisch- endidactisch handelen: onderwijs en zorg moeten op maat worden aangeboden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met Partou en andere peuterspeelzalen in de wijk. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school maakt gebruik van de methode Piramide die ook gebruikt wordt in onze VoorschoolWe onderhouden een zeer goede relatie met de inpandig werkende collega’s van Partou. Zij maken echt onderdeel uit van het team van de Flevoparkschool. Laagdrempelig contact is de dagelijkse praktijk. De voorschoolcollega’s draaien ook mee in de groepen 1-2. In alle gevallen van plaatsing op de Flevoparkschool is sprake van een warme overdracht. 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

  • We beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid
  • We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod
  • Het educatief handelen is op elkaar afgestemd
  • De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
  • De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVEEr is in alle gevallen sprake van een warme overdracht
  • De opbrengsten zijn van voldoende niveau

Terug naar boven