Openbare Basisschool Flevopark

Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam

De hoofdingang van ons gebouw aan de Soembawastraat

In het kort

Toelichting van de school

De Flevoparkschool is een buurtschool aan de rand van de Indische buurt. De school telt rond de 300 leerlingen. We werken in jaargroepen met moderne methodes. Ons uitgangspunt: hoge verwachtingen van kinderen, ouders en van elkaar. Het onderwijsaanbod stemmen wij waar mogelijk af op de behoefte van de leerling. Kinderen leren we zelfstandig werken en samenwerken. Door het voeren van kind-ouder-leerkracht gesprekken komen wij tot een goede samenwerking met ouders. Het beste én leukste uit een kind halen, dat is waar wij voor staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk
  • Professioneel
  • Amsterdam
  • Samen sterk
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stabiel  leerlingaantal sinds 2015-2016 met een groei in de groepen 1 en 2.

Kleine groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kosten van de tussenschoolse opvang (overblijven)  zijn 1 euro per kind per keer. Bij meer dan 3 kinderen is het vanaf het derde kind gratis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven