Openbare Basisschool Flevopark

Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Flevopark
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Flevopark
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Flevopark
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Flevopark

In het kort

Toelichting van de school

De Flevoparkschool is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het Openbaar Onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levensbeschouwelijke overtuiging.

Wij besteden op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 

Wij zijn een multiculturele school. De school staat midden in de buurt. De kinderen wonen voor het grootste deel in de directe nabijheid van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Uitdaging en groei
  • Veiligheid en waarden
  • Professionaliteit
  • Duidelijkheid en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht bezocht door een kleine 270 leerlingen verdeeld over 32 nationaliteiten.

De direct omliggende wijk is het voedingsgebied van de school; enkele kinderen komen uit de omliggende wijken als IJburg en Noord.  In algemene zin hebben wij naast de gewone schoolvakken de volgende aandachtspunten: 

- (extra aandacht voor) NT2 en taalonderwijs:

- (extra aandacht voor) de sociaal-emotionele ontwikkelingen

- (extra aandacht voor) het bestrijden van kansen ongelijkheid

- (extra aandacht voor) burgerschap

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij houden bewust de kosten voor de tussenschoolse opvang laag. Bijna alle kinderen bij ons op school blijven over.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Tevens hanteren wij het afwegingskader in de meldcode. Wij verwijzen naar de documentatie hierover op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.

Terug naar boven