Openbare Basisschool De Dapper

Pieter Nieuwlandstraat 3 1093 XG Amsterdam

  • Wij kunnen gebruik maken van het theater van Jungle Amsterdam
  • In ons gebouw een ruime gymzaal waar kinderen sporten van groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dapper
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dapper

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben eigen gespecialiseerde leerkrachten voor tekenen/beeldende vorming en bewegingsonderwijs. Een vakleerkracht van de muziekschool geeft eens per twee weken muzieklessen aan groep 1-8. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt vervanging geregeld door een collega leerkracht met ambulante uren. In uitzonderlijke situatie zal (indien mogelijk), directie het verlof vervangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afhankelijk van het aantal kinderen in een jaargroep, bekijken we hoe we de groepen het beste kunnen samenstellen. In principe werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem; we werken zoveel mogelijk met homogene groepen. Dat betekent één leerjaar per groep.Waar nodig combineren we jaargroepen, waardoor er combinatieklassen ontstaan. In de groepen 1/2 is dat standaard.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven