Openbare Basisschool De Dapper

Pieter Nieuwlandstraat 3 1093 XG Amsterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dapper
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dapper
  • Groep 5/6 brengt een bezoek aan het Muiderslot
  • Leerlingen uit groep 8 gaan de Dappermarkt op voor hun IPC project.
  • Wij kunnen gebruik maken van het theater van Jungle Amsterdam

In het kort

Toelichting van de school

De Dapper is een sportieve Amsterdamse buurtschool.

De school is opgebouwd uit kernen, onze leerpleinen. Hieraan zijn onze groepen verbonden. Onze kinderen leren en ontdekken samen binnen de aangeboden thema’s. Om aanwezige talenten aan te spreken en verder te ontplooien, organiseren wij veel activiteiten op cultureel en creatief gebied.

Als gecertificeerde sportactieve school bevorderen wij actief een gezonde levensstijl en beweging. In onze sportzaal vinden dagelijks veel sportactiviteiten plaats. Op de Dapper wordt het zelfbeeld van uw kind versterkt en zijn/haar horizon verbreed. Binnen een vertrouwde omgeving wordt uw kind optimaal voorbereid op de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs van 2,5 tot 12
  • Sport
  • Thematisch werken (IPC)
  • Rijke taalontwikkeling
  • Dapper Academie (NSA)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingaantallen incl. de leerlingen van vrijeschool Thula.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven