Integraal Kindcentrum De Kaap

Christiaan de Wetstraat 23 1091 NG Amsterdam

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Kaap
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Kaap
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Kaap

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Kaap: het Kindcentrum in de Transvaalbuurt

* basisonderwijs

* kinderdagverblijf

* peuteropvang

* naschoolse opvang

* logopedie

* kinderfysiotherapie

* kinderdiëtist


Waar gaan we voor?

* Elk kind uit de Transvaalbuurt is welkom op De Kaap.

* De Kaap biedt onderdak aan allerlei voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar en hun ouders. 

* De buurt en de stad worden gezien als een rijke bron van ontdekkend, spelend en onderzoekend leren. 

* De Kaap wil qua gemengde samenstelling een afspiegeling zijn van de populatie in de buurt.  

Waarin onderscheiden wij ons?

* Een duidelijke visie op brede ontwikkeling en pedagogische interactie;

* Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar;

* Zo veel mogelijk differentiatie, uitgaan van verschillen;

* In de buurt, voor de buurt, samen met de buurt;

* Een modern gebouw met een groen en duurzaam speelplein;

* Een deskundig en intensief samenwerkend interdisciplinair team;

* Vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziekonderwijs en beeldende vorming;

* Een ruim aanbod van betekenisvolle buitenschoolse activiteiten;

* Lerend spelen en onderzoekend leren binnen thematisch onderwijs;

* Kinderen eigenaar maken van het eigen ontwikkelingsproces; 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilige buurtschool
  • Een professioneel team
  • Onderwijsbehoeften centraal
  • Cultuurrijk
  • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kaap groeit de laatste jaren gestaag. In januari 2018 openden we ons nieuwe gebouw.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 2017 is De Kaap een Intergraal Kind Centrum. Vanaf dat moment zal onze partner Partou voor-en naschoolse opvang verzorgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven