obs Holendrecht

Holendrechtplein 40 1106 LP Amsterdam

  • buitenkant ingang kleuterplein
  • buitenkant hoofdingang
  • Een fijne ontmoetings- en overlegplek voor de onderwijsprofessionals
  • Zo ontvangen we dagelijks onze jongste leerlingen.
  • We hebben een fijne aula waar we bijeenkomsten hebben en samen naar voorstellingen kijken

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots op deze cijfers! Onze dagelijkse inzet wordt door onze bovenbouwleerlingen gewaardeerd. Toch zien we ruimte voor verbetering: we willen graag dat de leerlingen met nóg meer plezier naar school gaan. Dat wordt een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn erg trots op de cijfers die de ouders ons hebben gegeven en zien hiermee onze inzet beloond.
Helaas hebben niet genoeg ouders de peiling ingevuld om te spreken van een representatieve score. Deze peiling geeft geen concrete verbeterpunten aan. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven