De Blauwe Lijn

Kortvoort 61 A 1104 NA Amsterdam

Schoolfoto van De Blauwe Lijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het eindresultaat  van het schooljaar 2017-2018 is 530,9.Het eindresultaat vermeld in vensters is de eindscore van alle leerlingen,
Dit is terug te lezen in de bijlage Schoolrapport 2018 van 18TV (de Blauwe Lijn)

Het eindresultaat van het schooljaar 2018-2019 is 529,7.Dit is terug te lezen in de bijlage eindtoetsanalyse schooljaar 2018-2019.

Het eindresultaat van het schooljaar 2020-2021 is 524.4.
In de resultaten die op Vensters staan, staat het gemiddelde van 524.8. Hier zijn echter leerlingen uitgesloten die in groep 7 en 8 zijn ingestroomd. Dat is sinds dit schooljaar veranderd (deze leerlingen moeten meegerekend worden), maar kan nog niet in het systeem van vensters verwerkt worden. Dit is inmiddels aangepast en verwerkt in Vensters.

Het eindresultaat van het schooljaar 2021-2022 is 527.2. Zie in de bijlage de eindtoetsanalyse van dit schooljaar. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepsoverzichten zijn naast de referentiedoelen ook doelen m.b.t. de tussenresultaten van cito opgenomen. De tussenresultaten zijn uitgangspunt voor de evaluatie van de groepsplannen en de schoolevaluatie met behulp van de datamuur. Aan de hand van deze evaluaties wordt de strategie voor de komende periode uitgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het feit dat wij kansrijk adviseren. Dat na 1 jaar bijna 92% en na 3 jaar bijna 75% nog op het advies zit dat wij gegeven hebben. Met daarbij in het achterhoofd dat het de afgelopen twee jaren onrustige jaren zijn geweest.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De missie is waar wij voor staan, de visie is waar wij de komende vier jaar voor gaan:Onderzoekend leren, onderwijs in samenhang, kennis en vaardigheden, feedback en dialoog zijn onze kernwoorden. Op de Blauwe Lijn wordt thematisch, samenhangend en adaptief onderwijs aan alle leerlingen aangeboden.Het uitgangspunt voor de ontwikkelingen binnen het (passend) onderwijs op onze school zijn altijd de leerlingen. De Blauwe Lijn ziet het als de belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor de toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Onderzoekend leren
  • Onderwijs in samenhang
  • Transparantie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22 mei 2018 heeft de inspectie onze school bezocht en het predicaat GOED gegeven. Wij zijn hier heel trots op.

Terug naar boven