De Blauwe Lijn

Kortvoort 61 A 1104 NA Amsterdam

Schoolfoto van De Blauwe Lijn

In het kort

Toelichting van de school

'Onze school is een middelgrote basisschool, met 325 leerlingen en 16 groepen.

Er wordt gewerkt in kleine groepen, waardoor ieder kind gezien wordt en de aandacht krijgt die het verdient. Het team bestaat uit 36 teamleden die er, samen met de ouders en de kinderen, voor zorgen dat De Blauwe Lijn voor de kinderen een fijne plek is om zich te kunnen ontwikkelen.

De school ligt centraal gelegen in de wijk Kortvoort en is gevestigd in brede school ‘Kortvoort’. De schooltijden zijn voor alle dagen en voor alle groepen gelijk: 08.30 uur – 14.15 uur. De schooldeur gaat om 08.20 uur open. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. Zij eten op school. Per 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om voor en na school opvang aan te bieden. De scholen hoeven zelf geen opvang te verzorgen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de aansluiting ervan. De Blauwe Lijn werkt samen met Swazoom en met peuterspeelzaal De Blauwe Bij. Samen zorgen we voor een inspirerende leeromgeving voor onze leerlingen.

Het team van De Blauwe Lijn stimuleert de leerlingen hun talenten breed te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Onderzoekend leren, onderwijs in samenhang, kennis en vaardigheden, feedback en dialoog zijn belangrijke sleutelwoorden.  

Zonova 'Zo leren we samen verder'
De Blauwe Lijn is een onderdeel van Zonova. Als stichting verzorgen we in Amsterdam Zuidoost voor ruim 5100 leerlingen het primair onderwijs. De stichting bestaat uit 20 scholen, waaronder een voor speciaal onderwijs. Er werken ruim 600 toegewijde onderwijsprofessionals om elke dag het verschil te maken voor de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Onderwijs in samenhang
  • Kennis en vaardigheden
  • feedback
  • dialoog

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven