De Blauwe Lijn

Kortvoort 61 A 1104 NA Amsterdam

Schoolfoto van De Blauwe Lijn

In het kort

Toelichting van de school

'Midden in de gekleurde wereld

ligt de Blauwe Lijn.

Met kinderen uit de hele wereld.

Als ze bij ons leren dat ze belangrijk zijn,

zijn ze dat ook in de toekomst.'

De Blauwe Lijn is een openbare school. Openbaar betekent voor ons dat er voor elk kind, ongeacht leefwijze, nationaliteit, geloof of ras plaats is. Wij willen dat de kinderen leren omgaan met elkaar en verschillen tussen mensen leren accepteren en begrijpen. Samen, met en van elkaar leren is belangrijk.

Wij willen ons werk goed doen en dat betekent voor ons 'alles eruit halen'. Daarom besteden we niet alleen tijd aan de basisvakken: Nederlandse taal, lezen en rekenen. 

Op de Blauwe Lijn worden de leerlingen voorbereid om te participeren in een democratische samenleving en daarom wordt er ook veel aandacht besteed aan het samen (leren) leven op school en in de stad en het (leren) omgaan met verschillen.  

Onze ambitie voor alle leerlingen is ons onderwijs zodanig in te richten zodat de leerlingen een vervolg succes kunnen ervaren en daardoor gelijke kansen generen op de arbeidsmarkt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Onderwijs in samenhang
  • Kennis en vaardigheden
  • feedback
  • dialoog

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven