Daltonschool De Spaarndammerhout

Revaleiland 1B 1014 ZG Amsterdam

Schoolfoto van Daltonschool De Spaarndammerhout

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bezocht in het najaar van 2017 ons bestuur AWBR. Ook een aantal scholen werd bezocht. De Spaarndammerhout werd bezocht, omdat de gemiddelde score op de eindtoets voor het primair onderwijs, drie jaar lang onder de norm van de inspectie viel. De school ontving daardoor de beoordeling onvoldoende. Het oordeel is gebaseerd op het gemiddelde resultaat van 5, 7 en 4 kinderen. Volgens de normen van de inspectie zijn de gemiddelde resultaten van deze kinderen representatief voor de totale schoolbevolking van inmiddels meer dan 200 kinderen.

De 16 schoolverlaters maakten in groep 8, voorafgaand aan de eindtoets, een capaciteitentest (IQ-test). De kinderen scoorden op de eindtoets allemaal op of boven hun capaciteiten. In paragraaf 10.3 van onze schoolgids 2017 – 2018, zijn de cijfers van de eindtoetsen gepubliceerd. 

Tijdens het bezoek in september, onderzocht de inspectie ook het onderwijsproces, hetschoolklimaat, en de kwaliteitszorg en ambitie van de Spaarndammerhout. Voor  al deze onderdelen kreeg de school de beoordeling  ‘voldoende’. Scholen die van de inspectie een onvoldoende beoordeling krijgen, worden na een jaar nogmaals bezocht. Op de Spaarndammerhout is het bezoek op 3 juli 2018.   

Ga voor het verslag van de inspectie over AWBR naar: www.awbr.nl en klik links in het menu op Kwaliteit AWBR.  

Terug naar boven