Daltonschool De Spaarndammerhout

Revaleiland 1B 1014 ZG Amsterdam

Schoolfoto van Daltonschool De Spaarndammerhout

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Vreedzame School
  • Kinderen met lef!
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari stonden er 389 kinderen ingeschreven. De school heeft zes groepen 1/2, drie groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, een groep 6/7, een groep 7 en een groep 8. Ook gezinnen met al schoolgaande kinderen die in de Houthaven komen te wonen, vinden hun weg naar De Spaarndammerhout. Het aantal leerlingen neemt dus ook toe door de inschrijving van zogenaamde zij-instromers. De populatie van de school is een mooie afspiegeling van de oude Spaarndammerbuurt en van de nieuwbouw in de Houthavens.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
379
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven