OBS Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5 1055 KV Amsterdam

  • 21e eeuw gedifferentieerd onderwijs
  • Een mooi licht monumentaal pand met drie schoolpleinen.
  • Schoolfoto van OBS Multatuli
  • Schoolfoto van OBS Multatuli

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze school,

Wij zijn een gezellige gemengde buurtschool in Amsterdam West. Bij ons is iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond welkom. Kinderen van verschillende culturele achtergronden leren en ontwikkelen hier met elkaar want "Samen maken wij het verschil".

Naast rekenen, taal en zaakvakken besteden wij ook veel tijd aan cultuur, sport en de natuur. Wij onderhouden samen met de kinderen de tuinen op onze pleinen. Wij zijn een zogenaamde Jump-in school: 2 keer sport in de week en gezond eten. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website  of volg ons op facebook.

Heeft u interesse in onze school dan kunt een afspraak maken voor een kennismaking en een rondleiding door onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Kwaliteit en innovatief
  • Buurtschool
  • Talentontwikkeling
  • Groen en gezond

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Multatuli school heeft een continu rooster.

Maandag, dinsdag en donderdag zijn de lestijden van 8.30 - 14.45 uur. De kinderen blijven dan allemaal (kosteloos) over onder toezicht van een leerkracht of andere medewerker van de school.

Woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.30 - 12.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven