OBS Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5 1055 KV Amsterdam

  • OBS Multatulischool is ontmoetingsplaats waar wij leren van en met elkaar.
  • Een mooi licht monumentaal pand met drie schoolpleinen.
  • Schoolfoto van OBS Multatuli
  • Schoolfoto van OBS Multatuli

In het kort

Toelichting van de school

Onze openbare basisschool is een ontmoetingsplaats, midden in de samenleving. Een plek waar verhalen samenkomen. Wij werken vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen het beste onderwijs te geven dat wij kunnen bieden. De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. Onze leerlingen en medewerkers worden geïnspireerd en uitgedaagd, en leren van en met elkaar.

Op de OBS Multatulischool is iedereen welkom en worden verschillen, of die nu gaan over cultuur, talenten, overtuigingen, of interesses in principe  positief gewaardeerd, Onze school besteedt actief aandacht aan die verschillen, zodat kinderen leren hoe iedereen anders is en toch ook hetzelfde. Op de Multatulischool nodigen wij kinderen uit om te zijn en te worden wie zij willen zijn. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor iedere leerling
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Ontmoeten
  • Leren van en met elkaar
  • Veiligheid en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS Multatuli heeft een continu rooster.

Maandag, dinsdag en donderdag zijn de lestijden van 8.30 - 14.45 uur. De kinderen blijven dan allemaal (kosteloos) over. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van onderwijsassistenten en/of pedagogisch medewerkers. De kinderen spelen buiten als de leerkrachten pauze hebben, in verschillende groepssamenstellingen en op onze drie schoolpleinen, tussen 11:30 en 13:00. Lunchen doen de kinderen in hun eigen groep o.l.v. hun eigen leerkracht. 

Woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.30 - 12.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven