OBS Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5 1055 KV Amsterdam

  • 21e eeuw gedifferentieerd onderwijs
  • Een mooi licht monumentaal pand met drie schoolpleinen.
  • Schoolfoto van OBS Multatuli
  • Schoolfoto van OBS Multatuli

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Openbare basisschool Multatuli.

Wij zijn een gezellige gemengde buurtschool in Amsterdam West. De school is afspiegeling van de wijk. Bij ons is iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond welkom. Kinderen van verschillende culturele achtergronden leren en ontwikkelen hier met elkaar want "Samen maken wij het verschil".

Naast innovatief onderwijs (vanaf groep 5 hebben alle kinderen de beschikking over een Chrombook) geven wij ook veel aandacht aan talentontwikkeling met lessen in cultuur, natuuren sport. De school is gevestigd in een licht monumentaal pand met een binnentuin met moestuinen. Wij beschikken over 3 prachtige pleine waar kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Wij zijn een zogenaamde Gezonde School en doen mee aan het scholenprogramma voor een gezonde leefstijl, Jump-in. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website  of volg ons op facebook.

Heeft u interesse in onze school, kom dan op een informatieochtend

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Kwaliteit en innovatief
  • Wereldse buurtschool
  • Talentontwikkeling
  • Groen en gezond

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Multatuli school heeft een continu rooster.

Maandag, dinsdag en donderdag zijn de lestijden van 8.30 - 14.45 uur. De kinderen blijven dan allemaal (kosteloos) over onder toezicht van een leerkracht of andere medewerker van de school.

Woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.30 - 12.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven