OBS Leonardo da Vinci

Nassaukade 342 a 1053 LW Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS Leonardo da Vinci
  • Schoolfoto van OBS Leonardo da Vinci
  • Schoolfoto van OBS Leonardo da Vinci
  • Schoolfoto van OBS Leonardo da Vinci
  • Schoolfoto van OBS Leonardo da Vinci

In het kort

Toelichting van de school

De Leonardo da Vincischool is een kleine veilige school. Dat betekent dat er naast goed onderwijs ook veel aandacht is voor de omgang met elkaar. Er worden afspraken gemaakt over (bijvoorbeeld) het omgaan met conflicten en de manier waarop we zorg dragen voor onze omgeving. We noemen onszelf een Vreedzame school waarin kinderen een stem hebben. Kinderen kunnen solliciteren bijvoorbeeld naar de functie van leerlingmediator en leren daarmee vaardigheden die van belang zijn in de samenleving. Door veel inzet op dit gebied is het pedagogisch klimaat goed en is er een goede sfeer om in te kunnen leren. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur. Elk jaar is er een Leonardo da Vincidag waarin er professioneel wordt gewerkt op allerlei kunstdisciplines. We werken met een gemotiveerd team van leerkrachten en de onderwijsresultaten zijn goed.De school staat midden in de stad en toch straalt er veel rust uit van het gebouw en de gebruikers. Er is een ruim, beschut en vooral groen plein rond het gebouw en op de tweede verdieping is een prachtige sportzaal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Tussenschoolse activiteiten
  • Talentontwikkeling
  • Kunst en cultuur
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse opvang en opvang in de vakanties wordt door ouders zelf geregeld. Er zijn verschillende partijen die dit verzorgen. De school heeft wel contact met de verschillende partijen om de opvang zo goed mogelijk te regelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven