Annie M.G. Schmidtschool

Pieter Langendijkstraat 44 1054 ZB Amsterdam

  • Verborgen in de binnentuin van de Pieter Langendijkstraat ligt dit prachtige authentieke gebouw, onze Annie.
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Brede School Annie M.G. Schmidt in Amsterdam. Verborgen in de binnentuin aan de Pieter Langendijkstraat ligt dit prachtige authentieke gebouw, onze Annie. Het gebouw is tijdens het schooljaar 2019-2020 volledig verbouwd van binnen, wat geleid heeft tot een fantastisch gerenoveerd gebouw, dat nog steeds de authenticiteit uitstraalt.

Wij zijn een warme openbare buurtschool waar kinderen in een veilige omgeving met veel plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties, zowel cognitief als creatief, kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fantasierijk
  • Uitdagend
  • Een beetje eigen-wijs!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Annie is een stabiele school qua leerlingaantallen. Vele nationaliteiten maken dat de klassen gevarieerd zijn, wat de Annie een bruisende school maakt. Wij hebben dit schooljaar (2023/2024) 17 groepen kunnen samenstellen waarover alle leerlingen zijn verdeeld. Op dit moment zijn er vijf kleutergroepen en van ieder leerjaar daarna zijn er twee groepen. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2022 stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
376
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan de sociaal-emotionele veiligheid op school. Vandaar dat het pedagogisch klimaat voor ons pijler nummer 1 is. Kinderen zijn pas in staat om te leren als ze zich veilig, gezien en gehoord voelen. Kinderen krijgen op de Annie een stem en hun mening doet ertoe. 

Terug naar boven