Annie M.G. Schmidtschool

Pieter Langendijkstraat 44 1054 ZB Amsterdam

Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Annie M.G. Schmidtschool in Amsterdam. Dit SchoolVenster biedt u allerlei informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fantasierijk
  • Uitdagend
  • Een beetje eigen-wijs!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Annie is een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige deelnemers van de maatschappij en waar zij uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. De Annie biedt een omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze leren leren. De leerlingen op de Annie zijn in staat om te verwoorden wat ze leren en zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Onze leerlingen hebben hierdoor een actieve leerhouding.Onze school ziet de verschillen tussen kinderen en hun eigenheid. Elk kind mag zijn wie het is in een leeromgeving die de verschillen tussen kinderen koestert. Door die verschillen kunnen zij veel van en met elkaar leren. De leerkrachten spelen een cruciale rol in dit proces en de leerkrachten hebben hier een begeleidende rol in. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn dus eigenaar van dit proces. De school wil ouders betrekken bij het leren en ontwikkelen van hun kind. Ouders laten in hun gedrag zien dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
409
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven