Basisschool Westerpark

Van Hogendorpplein 11 1051 AX Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. De Westerparkschool heeft ruim 300 leerlingen verdeeld over twee locaties: Van Hogendorpplein en Van Hallstraat. Op beide locaties hebben wij een voorschool, waarmee we nauw samenwerken. We zijn een echte gemengde school: onze populatie is een mooie afspiegeling van onze buurt.

Onze school kenmerkt zich door een veilige en prettige sfeer en door structurele aandacht voor duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze een positieve houding ontwikkelen ten aanzien van leren. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzaam
  • Zorgzaam
  • Zijn wie je bent
  • Ontwikkelen wat er in je zit
  • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Westerparkschool is als school mede afhankelijk wat er in de stad en in de wijk gebeurt. De laatste jaren is een tendens gaande dat veel jonge gezinnen de stad verlaten en verhuizen naar andere gemeenten. In de afgelopen vier schooljaren verlieten op deze wijze ongeveer 100 leerlingen onze school. We passen onze organisatie steeds actief aan om ons team - en onze twee gebouwen - zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zodat we de hoge kwaliteit van ons onderwijs kunnen waarborgen. Volgend schooljaar zal de locatie van Hall worden opgeheven en zal de hele WPS gehuisvest zijn op het van Hogendorpplein.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven