Bos en Lommerschool

Meimorgenstraat 2 1061 BN Amsterdam

Schoolfoto van Bos en Lommerschool

In het kort

Toelichting van de school

De missie van de Bos en Lommerschool luidt: 
Onze boom kan veel kinderen dragen

Dit betekent dat alle kinderen, die binnen het schoolconcept worden geaccepteerd, welkom zijn en dat de Bos en Lommerschool open staat voor verschillende geloofs- of denkrichtingen. Om onze kinderen zich te laten ontwikkelen tot volledige, gelukkige personen besteden wij naast de basisvakken ook veel aandacht aan: culturele activiteiten, creativiteit, beweging en sociale vaardigheden. Een leerling uit groep 8 die de Bos en Lommerschool verlaat is voorbereid op alle vlakken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij als een gelukkig persoon!

Via deze site geven wij u inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Met trots presenteren wij u onze resultaten! Op onze website www.bosenlommerschool.nl kunt u naast onze resultaten veel aanvullende informatie vinden over onze school.

Wilt u een afspraak en een rondleiding, dan bent u van harte welkom.  

Met vriendelijke groet,

Trudy van den Berg
Directeur Bos en Lommerschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open sfeer
  • Een fijn pedagogisch klimaat
  • Goede toetsresultaten
  • Kwalitatief goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster

De Bos en Lommerschool heeft een continurooster. Het continurooster betekent voor onze school, dat alle kinderen een ononderbroken schooldag hebben, met een korte pauze van 15 minuten en een lange van 30 minuten. We willen duidelijk stellen, dat de pauze van 30 minuten niet afgaat van de onderwijstijd. Alle kinderen zijn dus de hele dag op school en gaan tussendoor niet naar huis.

De leerkracht eet met de kinderen in de eigen klas. Na de lunch wordt er buiten gespeeld. Indien het regent zijn er activiteiten die de kinderen na de lunch in de klas mogen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of de kinderen om hun broodtrommel al dan niet leegeten.   Ten aanzien van de mee te nemen etenswaren vragen wij aan de ouders om de kinderen, brood met beleg, fruit of rauwkost mee te geven. De kinderen drinken op school water.  

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn de scholen verantwoordelijk voor het aanbieden van voor- en naschoolse opvang. De voor- en naschoolse opvang wordt door Kinderopvang Humankind verzorgd. Hierover kunt u informatie krijgen bij de administratie. U kunt uw kind via de website van Kinderopavang Humankind, www.humankind.nl, aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang. U bent als ouder nog altijd vrij om de keuze te maken voor een andere organisatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven