Openbare Basisschool De Punt

Kwelderweg 5 1069 VP Amsterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Punt

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Punt

De Punt is een basisschool voor iedereen. Wij stellen de kinderen in staat hun talenten te ontdekken, waardoor zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Met een energiek team van leerkrachten geven wij vorm aan de toekomst van onze kinderen in Amsterdam Nieuw-West. Kinderen krijgen op de Punt onderwijs dat voldoet aan de doelen die de overheid stelt.  

Onze visie is gebaseerd op de volgende waarden :

  • Ieder kind is anders
  • Onderwijs voor brede ontwikkeling
  • Een veilige aantrekkelijke plek
  • Onderwijs doe je samen

De Punt staat niet alleen maar opereert in een netwerk met 14 andere scholen onder het bevoegdgezag van De stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (StWT).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedere leerling is anders
  • Brede ontwikkeling
  • Onderwijs doe je samen
  • Veiligheid
  • Aantrekkelijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven