SBO De Kans

Thomas van Aquinostraat 2 1064 NE Amsterdam

  • Schoolfoto van SBO De Kans
  • Schoolfoto van SBO De Kans
  • Schoolfoto van SBO De Kans
  • Schoolfoto van SBO De Kans
  • Schoolfoto van SBO De Kans

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij SBO De Kans

SBO De Kans is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam West.Onze school is aangesloten bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke tuinsteden.

SBO De Kans is een SBO school die zich ten doel stelt de leerlingen te begeleiden op leer- en sociaal emotioneel gebied. Respect voor een ander speelt daarbij een belangrijke rol. De Kans biedt daarom een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig voelen en geaccepteerd door leerlingen en leerkrachten. Op De Kans wordt gekeken naar wat het kind kan en wat het kind nodig heeft om te leren.Onze school telt +/- 13 klassen met een vaste groepsleerkracht en ondersteuners.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • vertrouwen
  • ontwikkeling
  • samenwerking
  • basisbehoeften

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven