7e Montessorischool, Openbare School voor Basisonderwijs

Nachtwachtlaan 35 1058 EB Amsterdam

Schoolfoto van 7e Montessorischool, Openbare School voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De 7e Montessorischool is een moderne Montessorischool in Amsterdam met een stevige visie op onderwijs.

De kinderen, met al hun mogelijkheden, staan bij ons centraal. Wij zien dat kinderen nieuwsgierig zijn en daar spelen we op in. Dat maakt het leren prettig. Op de 7e Montessorischool werken we in combinatiegroepen; kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep. Zij leren van elkaar; ze helpen elkaar en presteren naar vermogen. De sfeer in onze school is prettig en ontspannen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • betrokkenheid
  • kwaliteit
  • vrijheid in gebondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De 7e Montessorischool is een school met 21 groepen. De midden- en bovenbouwgroepen bestaan uit ongeveer 27 kinderen. De jongste leerlingen starten in een kleinere groep, die aan het eind van het schooljaar bestaat uit ongeveer 25 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
468
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven