Huizingaschool

Jacob Geelstraat 42 1065 VT Amsterdam

  • 4 hoeken voor alle unit 1/2 kinderen op het leerplein
  • Geen vaste plekken voor de leerlingen.
  • speelheuvel en de tuin

In het kort

Toelichting van de school

De Huizingaschool is een openbare brede school in de Jacob Geelbuurt.

Wij willen een school zijn die in beweging blijft, waar voortdurend wordt geleerd en waar iedereen zich welkom, veilig en prettig voelt.

Wij vinden vroeg en intensief investeren in de taalontwikkeling belangrijk want dit bevordert de ontwikkeling van elk kind. Binnen ons onderwijs werken we vanuit hoge verwachtingen en geven de leerkrachten doelmatig en uitdagend les. 

We willen kinderen zoveel mogelijk laten leren en ervaren, om ze optimale kansen te bieden in de samenleving. Ons doel is bij te dragen aan de brede ontplooiing van kinderen. Daarom hebben wij ook oog voor de lichamelijke, sociaal-emotionele en creatieve talenten van onze leerlingen

Als op één na sportiefste school van Amsterdam bieden we bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8 tijdens gymlessen, maar ook tijdens pauzes op het schoolplein en lessen in de klas.

Als school beseffen we dat we dit alles niet alleen kunnen. Daarom werken we nauw samen met ouders en partners uit de buurt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sportieve, gezonde school
  • Samen leren staat centraal
  • Creativiteit
  • Uniciteit, verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid, openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Huizingaschool is een middelgrote school en heeft ongeveer 210 leerlingen. De school bestaat uit 3 voorschoolgroepen (onder verantwoordelijkheid van de welzijnsorganisatie Impuls) en ongeveer 10 groepen. We werken vooral in kleine groepen zodat we de kinderen beter kunnen bieden wat ze nodig hebben. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft voor de voor- en naschoolse opvang een samenwerking met 't Pluizenbolletje en Groeiwereld van Impuls. De leerlingen worden door deze organisaties naar school gebracht en op school opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven