Huizingaschool

Jacob Geelstraat 42 1065 VT Amsterdam

  • 4 hoeken voor alle unit 1/2 kinderen op het leerplein
  • Geen vaste plekken voor de leerlingen. Laatjes in de kast.
  • speelheuvel en de tuin

In het kort

Toelichting van de school

De Huizingaschool is een openbare brede school in de Jacob Geelbuurt. "Samen lerend in beweging" is waar wij voor staan. Samen staat voor het team, ouders en kinderen. Samen willen wij een school zijn die in beweging blijft, waar voortdurend wordt geleerd en waar iedereen zich welkom, veilig en prettig voelt. Waar kinderen binnen een gezonde, uitdagende omgeving hun weg vinden om kennis op te doen en zich te ontwikkelen.
Als op één na sportiefste school van Amsterdam bieden we naast 2x bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8.  We doen veel begeleiding in tijdens de lessen en kinderen kunnen extra gym volgen als ze dit willen.

We werken in onderwijs waar het kind en de groep centraal staan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sportieve, gezonde school
  • Samen leren staat centraal
  • Creativiteit
  • Uniciteit, verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid, openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Huizingaschool is een middelgrote school en heeft ongeveer 240 leerlingen. De school bestaat uit 3 voorschoolgroepen ( onder verantwoordelijkheid van de welzijnsorganisatie Impuls) en 12 groepen. We werken vooral in kleine groepen zodat we de kinderen kunnen we bieden wat ze nodig hebben. Wanneer er voldoende bezetting is dan bestaande de groepen uit 15 à 20 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft voor de voor- en naschoolse opvang een samenwerking met 't Pluizenbolletje en Groeiwereld van Impuls. De leerlingen worden door deze organisaties naar school gebracht en op school opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven