Slotermeerschool

Burgemeester Fockstraat 85 1063 CW Amsterdam

  • Schoolfoto van Slotermeerschool
  • Schoolfoto van Slotermeerschool
  • Schoolfoto van Slotermeerschool
  • Schoolfoto van Slotermeerschool
  • Schoolfoto van Slotermeerschool

In het kort

Toelichting van de school

De Slotermeerschool: Zijn wie je bent met al je talent!

De Slotermeerschool is een openbare school in het hart van Slotermeer (Amsterdam Nieuw-West) en heeft in die hoedanigheid een sterke band met de buurt. Onze school werkt aan de zelfstandige, kritische werkhouding van kinderen en stimuleert hen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Dit doen wij aan de hand van vier pijlers: Bevorderen van eigenaarschap, betekenisvol- en onderzoekend leren, talentontwikkeling en 21st century skills.  Verantwoordelijkheid en verbondenheid vormen de kernwaarden van de school.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Eigenaarschap
  • Gezonde school
  • Cultureel aanbod
  • Groepsdoorbroken weken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven