Basisschool de Archipel

Franz Zieglerstraat 11 1087 HN Amsterdam

  • Juf Hilje is onze vakdocent Beeldende Vorming en Techniek en gaat met de kinderen aan het werk in de werkplaats.
  • We hebben een enthousiast en open team dat met elkaar ons onderwijs ontwerpt en verbetert.
  • Ons jaarlijkse zomerfeest staat symbool voor het warme en open contact met ouders op de Archipel.
  • Elk thema gaan we op stap om te leren over de wereld om ons heen.
  • We hebben een eigen boekwinkel in de school die gerund wordt door onze eigen leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Archipel

Engels van groep 1 t/m 8
Thematisch en sterk onderwijs: OGO
Veilig pedagogisch klimaat
Kleine school: persoonlijk en toegankelijk (en gezellig!)
Creatieve ontwikkeling met vakdocenten en een eigen werkplaats
Verrijkingsgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen
Veel educatieve uitstapjes bij het thema, zoals naar het museum of de boot naar Pampus
Schooltuinen vanaf groep 6: kweken van je eigen groenten
Echte boekwinkel gerund door groep 7
Nauwe samenwerking met ouders
Goede resultaten: oordeel inspectie goed tot lovend!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
  • Engels van groep 1 t/m 8
  • Docent BEVO-Techniek + Drama
  • Plusklas hoogbegaafden
  • Veilig pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

aantal leerlingen 2017 - 2018:

273

Persoonlijke aandacht 

In schooljaar 2017 -2018 is een lichte toename van het aantal leerlingen te zien ten opzichte van 2016 - 2017. De Archipel streeft er echter naar om een relatief kleine school te blijven omdat we het belangrijk vinden om persoonlijke aandacht te geven aan zowel de kinderen als de ouders. In het huidige schooljaar hebben we ervoor gekozen om de groepen 3 en 4 te splitsen zodat we twee groepen van elke jaargroep hebben. Hierdoor creëren we die persoonlijke aandacht. We willen langzaam doorgroeien naar een school met twee parallelgroepen per jaargroep. 

Ruimte voor verhuizers

Op IJburg wordt veel gebouwd en dat betekent dat De Archipel ook plek moet hebben voor zij-instromers. In schooljaar 2017 - 2018 is dit mogelijk voor alle groepen behalve de groepen 5, 6 en 7. Dit zijn grote groepen en hiervoor bestaat een wachtlijst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven