basisschool de Archipel

Franz Zieglerstraat 11 1087 HN Amsterdam

 • Er staat steeds een thema centraal. Leerlingen gaan op onderzoek uit. Op het bord zie je het resultaat groeien.
 • Prachtig nieuw gebouw met ruime lokalen en een groot speelplein en eigen gymzaal en theater.
 • Leren doe je niet alleen met je hoofd. Juf Hilje geeft Bevo/technieklessen in een apart lokaal met werkbanken en gereedschap.
 • Op school heb je als kind ook iets te vertellen. De leden van de kinderraad vergaderen iedere maand met meester Bas, de directeur.
 • De school heeft een MR, ouderraad en een stuurgroep pedagogisch klimaat. Samen zorgen we voor verbinding en gemeenschapsgevoel.

In het kort

Toelichting van de school

Welcome to de Archipel!

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • English lessons for all children (groep 1 t/m 8)
 • aandacht voor muziek, cultuur en beeldende vorming
 • sterk pedagogisch klimaat
 • goede beoordeling inspectie juni 2016!
 • Cito uitstroom boven landelijk gemiddelde


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Engels van groep 1 t/m 8
 • vakdocent beeldende vorming
 • plusklas hoogbegaafden
 • veilig pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

aantal leerlingen 2017 - 2018:

273

Persoonlijke aandacht 

In schooljaar 2017 -2018 is een lichte toename van het aantal leerlingen te zien ten opzichte van 2016 - 2017. De Archipel streeft er echter naar om een relatief kleine school te blijven omdat we het belangrijk vinden om persoonlijke aandacht te geven aan zowel de kinderen als de ouders. In het huidige schooljaar hebben we ervoor gekozen om de groepen 3 en 4 te splitsen zodat we twee groepen van elke jaargroep hebben. Hierdoor creëren we die persoonlijke aandacht. We willen langzaam doorgroeien naar een school met twee parallelgroepen per jaargroep. 

Ruimte voor verhuizers

Op IJburg wordt veel gebouwd en dat betekent dat De Archipel ook plek moet hebben voor zij-instromers. In schooljaar 2017 - 2018 is dit mogelijk voor alle groepen behalve de groepen 5, 6 en 7. Dit zijn grote groepen en hiervoor bestaat een wachtlijst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven