Basisschool De Achthoek

Baron G.A. Tindalplein 12 1019 TJ Amsterdam

  • Op deze locatie zijn onze groepen 1-2 tot en met 5.
  • Buitenspeelplein
  • Op deze locatie zijn onze groepen 6 tot en met 8.
  • Buitenspelen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We gebruiken Vensters om de leerlingtevredenheid te meten. In de groepen 6, 7 en 8 nemen we een leerlingtevredenheidsonderzoek af dat bestaat uit twee delen: "Leerlingtevredenheid en veligheid" en "Monitoring sociale veiligheid".

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven