Basisschool De Achthoek

Baron G.A. Tindalplein 12 1019 TJ Amsterdam

  • Op deze locatie zijn onze groepen 1-2 tot en met 5.
  • Buitenspeelplein
  • Op deze locatie zijn onze groepen 6 tot en met 8.
  • Buitenspelen

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen een stevige basis bieden voor de toekomst, dat is waar we op de Achthoek elke dag mee bezig zijn. Op de Achthoek werken we vanuit Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Daarin staat de brede persoonsontwikkeling van de leerlingen centraal. De leeromgeving is ondersteunend en uitdagend. De school straalt uit dat 'leren leuk is'. Dit is ook wat leerlingen aangeven. Zij zijn heel tevreden over de kwaliteit van de lessen en de sfeer op school. De school streeft er naar het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de verschillen in mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Zowel leerlingen die moeite hebben met leren, als ook leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Een sterk punt van de school is de krachtige en stimulerende leeromgeving voor leerlingen en het grote enthousiasme waarmee het team zich inzet om goed en uitdagend onderwijs te bieden. Het pedagogisch klimaat is goed en ook in didactisch opzicht onderscheidt de school zich van veel andere basisscholen door de gerichte aandacht voor interactief leren, coöperatieve werkvormen en leerstrategieën.

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
  • Betekenisvol onderwijs
  • Veilig klimaat
  • Spelend en onderzoekend leren
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een eigen programma voor naschoolse Activiteiten. Dit is echter geen naschoolse opvang, omdat het niet het hele jaar door plaatsvindt. De Achthoek faciliteert een scala aan naschoolse activiteiten (NSA): tekenen & schilderen, dansen, toneel, skateboardlessen etc. Het idee hierachter is dat kinderen hun talenten verder kunnen ontplooien of kennis kunnen maken met nieuwe zinvolle activiteiten. De lessen worden verzorgd door vakdocenten in de eigen vertrouwde schoolomgeving. In totaal gaat het om zo’n 20 verschillende cursussen verdeeld over vier schooldagen. Tegen betaling kunnen kinderen eraan deelnemen. De activiteiten worden aangeboden in blokken van 10 lessen. Tegen het einde van het blok verschijnt er een nieuwe folder; uw kind kan kiezen om door te gaan of eventueel over te stappen naar iets anders. Kinderen t/m groep 4 worden door de NSA /coördinator altijd bij de groep afgehaald en naar het cursuslokaal gebracht. Meer informatie over de overblijf en de NSA vindt u op de website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven