St Rosa-School

Varenweg 2 1031 CB Amsterdam

  • Schoolfoto van St Rosa-School
  • Schoolfoto van St Rosa-School
  • Schoolfoto van St Rosa-School
  • Schoolfoto van St Rosa-School

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek en heeft recht op passend onderwijs. Op de Sint Rosa-school bent u hiervoor aan het juiste adres! We zorgen voor een leerrijke omgeving, een warme en veilige sfeer en plezier. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en we maken dan ook gebruik van nieuwe lesmethodes en sluiten aan bij de 21e eeuwse vaardigheden. Vanaf groep 4 werkt ieder kind met zijn/haar eigen Chromebook, waardoor ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen en worden aangesproken. 

Wij werken met een enthousiast en professioneel team waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar respecteren. Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Op maat
  • Samenwerken
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vakanties wordt aangeboden door bovengenoemde instanties

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven