IKC Tuindorp

Kometensingel 52 1033 BW Amsterdam

  • Culturele ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. De kinderen van IKC Tuindorp gaan regelmatig naar musea.
  • Wie wil dat nu niet, met Miss Montreal aan de ontbijttafel met uitzicht op een echte Rembrandt. Wij promoten gezonde voeding.
  • Wij geloven dat leren een stuk beter gaat wanneer je echt kunt leren door ervaren, kijken, voelen, ruiken en proeven.
  • Nu vergeet je dus nooit meer hoe het zit met een reptiel. Warm of koud?
  • Op IKC Tuindorp werken leerkrachten met LEF

Het team

Toelichting van de school

Op IKC Tuindorp zijn 2 VVE groepen, er is één Kinderdagverblijfgroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een BSO en wij bieden onderwijs aan ongeveer 360 leerlingen(einde schooljaar). De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. Dit betekent dat er gemiddeld 25 leerlingen in de groep zitten. De groepen 1-2 zijn aan het begin van het jaar een stuk kleiner omdat zij nog ruimte houden voor leerlingen die later in het jaar vier jaar worden. We starten in oktober 2021 met ongeveer 330 leerlingen.

Naast de reguliere groepen hebben wij leerkrachten ingeroosterd voor de volgende ondersteuning. Deze ondersteuning komt vanuit subsidie en vanuit het Rijk. Dit laatste heeft betrekking op het Nationaal Onderwijs Plan en is ontstaan om de eventuele onderwijs vertraging opgelopen in de 2 jaar waarin regelmatig sprake is geweest van 'onderwijs op afstand' i.v.m. alle Corona maatregelen.

2 dagen 'plusklas', (hoogbegaafde leerlingen krijgen 1 dag in de week extra uitdagende  opdrachten en/ of onderzoeken)

2 dagen 'DoeLab',  leerlingen die goed leren door doen gaan samen met een daarvoor opgeleide leerkracht aan de slag!

3 dagen in de week een extra leerkracht. Deze ondersteunt en geeft instructie op maat aan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt bekostigd vanuit het Samenwerkings Verband.

3 dagen ondersteuning in de groepen 1-2

5 dagen ondersteuning in de groepen 3-4-5

3 dagen ondersteuning in de groepen 6-7-8

1 dag in de week is er een rekenspecialist

1 dag in de week is er een taalspecialist

18 tot 20 weken per jaar bieden wij 'Leerlabs' aan, aan kinderen die net even meer leertijd nodig hebben dan andere kinderen. Het gaat hier om kinderen die meedoen met het reguliere lesaanbod. 

Ook wordt er, volgens een rooster, voor gezorgd dat al onze leerkrachten vanuit de "werkdrukmiddelen", onder lestijd, kunnen werken aan hun klassenorganisatie, overleg met IB end. Hiervoor is één per week beschikbaar. Deze lestijd wordt ingevuld door andere leerkrachten van onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij stellen alles in het werk om tijdens de afwezigheid van een leerkracht, door ziekte of verlof, een goede invaller te vinden.

Helaas lukt dit door het toenemende lerarentekort lang niet altijd. Wanneer wij geen externe vervanger vinden, proberen we intern, met het zittende personeel een oplossing te organiseren. Wanneer ook dat niet lukt kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Het gebeurt helaas soms ook dat wij niet anders kunnen dan een groep naar huis te sturen. Ouders worden hiervan altijd tijdig op de hoogte gebracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het aankomende schooljaar hebben wij de groepen als volgt verdeeld:

Groepsverdeling 2020-2021

1 Kinder Dag Verblijf groep 0 tot 4 jaar: Daphne, Vivian, Natasja

1 VVE groep 40 weken: Karen & Cynthia & Marijn

1 VVE groep 52 weken: Paulien & Sandra & Deborah

De BSO: Gerard, Willemijn, Serap, Kim, Vivian, Deborah, Marijn

1/2A: Inge & Melissa

1/2B: Esmee

1/2C: Dorien & Hanneke

1/2D: Melanie & Melissa

3A: Ratna & Nicolette

3B: Wilma & Florence 

4A: Monique

4B: Stephanie & Dryske

5A: Maaike & Tineke

5B: Astrid & Tineke

6A: Thomas

6B: Michelle & Rianne

7A: Hanan 

7B: Mindy & Marlous

8A: Alexandra & Chanien

8B: Barry & Alexandra

Naast de groepsverdeling hebben wij personeel ingezet voor de volgende taken/ functies:

Arrangementen: Mohammed & Wendy

Plusgroep: Michelle

DoeLab: Wendy

Schakelklas Wilma & Bas

Werkdrukverlichting: Melissa

Gym: Ron & Jelle

Conciërge: Josta

Management assistent: Anja

Teamleider onderbouw: Ineke

Teamleider bovenbouw: Petra

Intern begeleiders: Ellen, Marijke & Hanneke 

Directie: Doritha

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. leren door spel, bewegen en ontdekken. Taal is hierbij het meest belangrijk.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op IKC Tuindorp kijken wij naar wat de kinderen, onze  leerlingen, nodig hebben. We proberen een goede verdeling te maken tussen de verschillende vakgebieden en we bewaken de balans tussen hard werken en het leren van de basisvaardigheden als taal en rekenen en het ontwikkelen van de kinderen in een brede zin. Creatieve vakken, gym en bewegen maar ook brede oriëntatie op de wereld en haar wereldburgers.

Daarnaast verzorgen wij:

Het DoeLab

De Plusklas

De Schakelklas

Het Leerlab

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Afhankelijk van arrangementen en subsidies is het ons tot nu toe goed gelukt om de volgende doelgroepen een passend aanbod te bieden. Onze intern begeleiders maken, in samenwerking met de leerkrachten,experts binnen en buiten de school, plannen voor onderstaande leerlingen:

Aanbod voor leerlingen met dyslexie

Aanbod voor leerlingen met dyscalculie

Aanbod voor leerlingen met beneden gemiddelde intelligentie

Aanbod voor leerlingen met ASS, ADD

Aanbod voor leerlingen met rec 2 indicatie d.m.v. TOS

Aanbod voor leerlingen met achterstand in motoriek

Deze plannen worden, zo veel mogelijk, uitgevoerd door de leerkrachten in de groep.

Daarnaast hebben wij meerdere onderwijsassistenten die deze leerkrachten kunnen ondersteunen binnen en buiten de groep.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven