IKC Tuindorp

Kometensingel 52 1033 BW Amsterdam

  • Culturele ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. De kinderen van IKC Tuindorp gaan regelmatig naar musea.
  • Wie wil dat nu niet, met Miss Montreal aan de ontbijttafel met uitzicht op een echte Rembrandt. Wij promoten gezonde voeding.
  • Wij geloven dat leren een stuk beter gaat wanneer je echt kunt leren door ervaren, kijken, voelen, ruiken en proeven.
  • Nu vergeet je dus nooit meer hoe het zit met een reptiel. Warm of koud?
  • Op IKC Tuindorp werken leerkrachten met LEF

In het kort

Toelichting van de school

IKC Tuindorp, Samen Leven, Samen Leren, Samen Doen!

Maatschappelijk hart van Tuindorp-Oostzaan en hét Integraal Kindcentrum waar onderwijs en opvang samenwerken.

IKC Tuindorp is sinds januari 2020 een Kindcentrum, gelegen in Tuindorp aan de rand van Amsterdam. Omgeven door groen en ruimte. We werken aan een Vreedzaam Kindcentrum waar kinderen SAMEN spelen, leren, ontspannen en ontwikkelen op weg naar autonome en bewuste burgers. Samen met ouders, medewerkers en omgeving. Doorgroeien naar een Kindcentrum zien we als een enorme kans, ook vanwege het feit dat we in de nabije toekomst een nieuw gebouw zullen gaan betrekken.

Ons IKC Tuindorp ontwikkelt zich samen met opvangorganisatie 'Eigen en Wijzer' tot een complete organisatie waar Onderwijs, Ontwikkeling, Opvang & Ontspanning samenwerken vanuit 1 visie! Onderwijs en opvang bieden vanuit één pedagogische visie en aanpak voor kinderen van 0-13 jaar oud één doorgaande leer- en ontwikkellijn. (Talent)ontwikkeling en het levensgeluk van kinderen, medewerkers en ouders staan hierbij centraal.

Ons IKC richt op de volgende thema’s die passen bij onze drie visie elementen:  

kwalificatie: sterke basis en talentontwikkeling 

socialisatie: burgerschap, thematisch werken, 21e eeuwse vaardigheden    

persoonsvorming: sociaal, veilige school

Als u nieuwsgierig bent geworden, nodigen wij u graag persoonlijk uit voor een rondleiding en een gesprek om u een nog beter beeld te geven van ons IKC.

Met vriendelijke groeten,

Doritha de Koning, directeur van IKC Tuindorp

* IKC staat voor Integraal Kindcentrum

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een sterke basis
  • Thematisch onderwijs
  • Ruimte voor talentontwikkeling
  • Kinderen-medewerkers-ouders
  • Vreedzame school en Taakspel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een lichte daling van het leerlingenaantal de afgelopen jaren die was ontstaan door verandering binnen de wijk, zien wij nu weer groei.

Door het ontwikkelen van ons Integraal Kind Centrum in een nieuw schoolgebouw spelen wij, samen met onze partner Eigen&Wijzer in op wensen van huidige en  toekomstige populatie. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum heeft een breed aanbod naschoolse activiteiten. Dit kunnen sportieve of creatieve activiteiten zijn. Ook is er een leerlab voor kinderen die baat hebben bij een verlengde schooldag. Eigen&Wijzer verzorgt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit bestaat uit BSO, VVE en peutergroep en Dagopvang 0 tot 4 jaar.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op IKC Tuindorp hechten wij veel waarde aan een goed en positief klimaat met een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar.

Terug naar boven