IKC de Boomgaard

Gibraltarstraat 61 1055 NK Amsterdam

Schoolfoto van IKC de Boomgaard

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van IKC de Boomgaard.

De basisschool van IKC de Boomgaard is er een die staat voor kwalitatief goed onderwijs. Door een goed persoonlijk contact tussen team en ouders bieden wij een vertrouwde en veilige plek voor onze leerlingen. Met ons team werken wij enthousiast aan kindgericht onderwijs door de lesstof af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Naast de basisvakken taal, rekenen en lezen bieden wij ook thematisch onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren’. Wij werken met weektaken, stimuleren zelfstandigheid en leren door betrokkenheid. Op de Boomgaard komen de kinderen tot bloei!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Boomgaard is een middelgrote school. Momenteel hebben we zo'n 425 leerlingen, verdeeld over twee locaties. Dit zal ook zo blijven is de verwachting, we hebben voldoende aanmeldingen om deze schoolgrootte te behouden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
412
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven