Europaschool

Hygieaplein 10 1076 RT Amsterdam

Schoolfoto van Europaschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Alle resultaten van de leerlingen worden daarin opgenomen en gevolgd. Dat betreft methodetoetsen, CITO toetsen en andere data die voor het volgen van de ontwikkeling van de leerling van belang zijn. 

Er is een uitgebreid ondersteuningsplan waarin wordt beschreven hoe en wanneer groepen en/of individuele leerlingen extra ondersteuning krijgen en op welke wijze. 

Groepsleerkrachten zij in principe de direct betrokkenen in dit proces. Daarnaast spelen de IB een belangrijke rol. Een jaarlijkse cyclus van groepsbezoeken en groepsbesprekingen ligt aan de basis hiervan.  

Er zullen portfolio's worden aangelegd voor Wereldoriëntatie. Dit jaar is begonnen met een nieuw concept, de methode Da Vinci. Het werken met deze portfolio's in nog in ontwikkeling. Resultaten worden deels wel al opgenomen in de tweejaarlijkse rapporten voor ouders. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven