Europaschool

Hygieaplein 10 1076 RT Amsterdam

Schoolfoto van Europaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Intern en extern wordt afwezig personeel vervangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt aan alle vakken die aan bod moeten komen in deze jaren meer dan het minimum aantal uren besteed. Ook deze kinderen krijgen al 2 uur per week VVTO, bovenop het normale curriculum. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij houden ons aan de voorgeschreven minimum uren voor alle vakken en geven daarnaast nog VVTO. Daardoor zitten de leerlingen op de Europaschool circa 100 uur per jaar meer op school dan het minimum, dat is ongeveer 800 uur gedurende de hele looptijd van de basisschool. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Europaschool biedt onderwijs aan reguliere basisschoolleerlingen. Veel leerlingen spreken thuis geen NL. 

Er is ondersteuning op de standaard vakken en extra NT2 ondersteuning. 

Er zijn IBs die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van de OB, MB en BB groepen. 

Terug naar boven