WSV

Mr. P.N. Arntzeniusweg 90-92 1098 GT Amsterdam

  • Op deze locatie zijn de groepen 7 en 8 gehuisvest.
  • Op deze locatie zijn de groepen 0 tot en met 6 gehuisvest.

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven