WSV

Mr. P.N. Arntzeniusweg 90-92 1098 GT Amsterdam

  • Op deze locatie zijn de groepen 7 en 8 gehuisvest.
  • Op deze locatie zijn de groepen 0 tot en met 6 gehuisvest.

In het kort

Toelichting van de school

‘Creatief op eigen benen’

De WSV ziet het als haar missie een inspirerende en creatieve school te zijn, waar gespreide verantwoordelijkheid, samenwerking en respect centrale begrippen en richtingwijzers vormen in het bieden van uitdagend onderwijs aan kinderen in de Watergraafsmeer en omgeving. Met dit onderwijs willen wij bereiken dat kinderen voorbereid worden om in de moderne samenleving als verantwoordelijke, zelfstandige en initiatiefrijke wereldburgers te kunnen functioneren.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Creatief en cultureel
  • Onderzoekend/ontdekkend leren
  • Vakdocenten
  • VVTO- internationalisering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De schoolopbouw van de WSV is als volgt:

4 kleutergroepen, 2 groepen 3, 2 groepen 4, 2 groepen 5, 2 groepen 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8.

Vanaf januari starten de 4 jarigen in een startersgroep, groep 0.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven