Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Fred. Roeskestraat 76 1076 ED Amsterdam

Schoolfoto van Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind

In het kort

Toelichting van de school

De Tweede Openluchtschool is een algemeen bijzondere basisschool op de Zuidas. Wij geloven dat het talent van ieder kind zich het beste ontwikkelt in een uitdagende en veilige leeromgeving. In deze acht belangrijke schooljaren stimuleren wij de kinderen om een nieuwsgierige kijk op de wereld te verkrijgen en vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen om goed voorbereid de maatschappij in te gaan. Bij ons leren ze vertrouwen te hebben in wie ze zijn en wat ze kunnen.

We beschikken over een prachtig groen buitenterrein met aan ieder lokaal een buitenklas waar de kinderen in de natuur kunnen leren. De school maakt samen met de Eerste Openluchtschool deel uit van de Stichting Openluchtscholen en wordt bestuurd door ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Veilig
  • Samen
  • Enthousiast
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tweede Openluchtschool is een kleinschalige buurtschool met drie groepen 1-2. Van de leerjaren 3 t/m 8 is er één groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CompaNanny verzorgt voor de Tweede Openluchtschool de naschoolse opvang op school. Om uw kinderen daarvoor aan te melden, neemt u zelf contact op met CompaNanny. De opvang geschiedt in de nieuwbouw van ons eigen schoolgebouw. Ook werken we samen met ‘Woest Zuid’, ‘Kleintje Zuid’ en ‘Oya’s Childcare’.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven