Basisschool Elout

Cornelis Krusemanstraat 68 -70 1075 NS Amsterdam

  • De Elout is een school met een kunstprofiel. In de school komt dit op diverse plekken terug.
  • In het schooljaar 2019-2020 kregen wij een schoolplein 14 schoolplein. Een schoolplein volgens de regels van Johan Cruijff.
  • Schoolfoto van Basisschool Elout
  • Schoolfoto van Basisschool Elout
  • Schoolfoto van Basisschool Elout

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde Eind CITO toets score van het schooljaar 2019-2020 jaar ontbreekt i.v.m. het aflassen van de Eindtoets wegens het Corona-virus. Dit houdt in dat de leerlingen de adviezen hebben gekregen van de leerkrachten en n.a.v. het monitoren van de toetsresultaten. Ook de Nieuwkomersleerlingen die doorstromen naar het VO zijn in dit overzicht opgenomen. Er is vanaf medio maart afstandsonderwijs gegeven tot 8 juni jl. 

De gemiddelde Eind CITO toets score van het schooljaar 2020-2021 jaar is 538,2; boven het landelijk gemiddelde (534,5).

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken

Ons team werkt zeer doelgericht aan alle vakgebieden. Zowel voor de school als de groepen en de individuele leerling streven we naar hoge resultaten en continue verbetering in een cyclisch proces. Deze hoge, meetbare streefdoelen formuleren we naar aanleiding van de halfjaarlijkse Cito toetsen. Ons lesaanbod en didactiek stemmen we hier vervolgens op af. Door tussentijdse metingen (bijvoorbeeld door de methode gebonden toetsen) sturen we dit bij en na afloop evalueren we onze opbrengsten. Hierbij kijken we zowel terug als vooruit door nieuwe streefdoelen te formuleren. Op deze wijze zijn we ons continu bewust van de kwaliteit van ons onderwijs en werkt het gehele team zeer doelgericht en effectief. Met deze manier van opbrengstgericht werken leggen wij verantwoording af aan de Algemeen Directeur van St KBA Nw West.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hieronder leest u de uitstroom PO-VO van het afgelopen schooljaar 2020-2021.

VMBO-B 1

VMBO -B/K 0

VMBO-K 1

VMBO -T 4

VMBO -T/HAVO 0

HAVO 3

HAVO /VWO 5

VWO 5

ISK 0

Praktijk 0


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 hebben wij oriënterend gesprek gehad met de Inspectie van Onderwijs. 

De basis is goed; we werken op 3 niveaus. Er is ook aandacht voor sterke rekenaars, maar de opstap naar aanvullende doelen en het ontwikkelen van een leerlijn voor meerkunners is een ontwikkelpunt voor ons. We moeten kritisch blijven kijken naar ons aanbod en de manier waarop we het lesaanbod aanbieden.

Werken met (leer/plus) doelen; dit houdt in dat wij het kind goed in ons vizier moeten hebben, zodat we kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van het kind. Dit geldt ook voor leerlingen die meer verrijking nodig hebben.

Terug naar boven