Taalschool Innoord

Mussenstraat 26 1021 CS Amsterdam

Schoolfoto van Taalschool Innoord

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school wisselt het leerlingaantal gedurende het jaar. De leerlingen mogen maximaal 40 weken op een NK locatie verblijven. Zij stromen uit wanneer zij genoeg kennis en vaardigheden hebben om deel te kunnen nemen aan het Nederlandse onderwijs. Dat kan op elk moment in het schooljaar gebeuren. Instroom van leerlingen vindt ook gedurende het hele schooljaar plaats.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven