IBS De Vijgenboom

President Brandstraat 27 -29 1091 XD Amsterdam

Schoolfoto van IBS De Vijgenboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof van personeel wordt intern geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om daadwerkelijk alle aangereikte leerstof eigen te maken is het van belang dat alle leerlingen voldoende onderwijstijd aangeboden krijgen. Door schooltijden te hanteren waarbij er veelal sprake is van overblijf (de leerlingen brengen de middagpauze door op school), draagt de school er zorg voor dat de leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om daadwerkelijk alle aangereikte leerstof eigen te maken is het van belang dat alle leerlingen voldoende onderwijstijd aangeboden krijgen. Door schooltijden te hanteren waarbij er veelal sprake is van overblijf (de leerlingen brengen de middagpauze door op school), draagt de school er zorg voor dat de leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven