Samenspel 2

Kantershof 641 1104 HJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Samenspel 2
  • Schoolfoto van Samenspel 2
  • Schoolfoto van Samenspel 2
  • Schoolfoto van Samenspel 2
  • Schoolfoto van Samenspel 2

In het kort

Toelichting van de school

Op Samenspel hoort Iedereen erbij! Wij sluiten niemand buiten.

Wij bereiden onze kinderen, in goede samenwerking met ouders, voor op hun toekomst in een multiculturele samenleving. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar en dat zij optimale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in een veilige en warme schoolomgeving.

Samenspel is een brede school met een duidelijk herkenbaar muziekprofiel. 

In maart 2019 heeft Samenspel de waardering 'Goed' gekregen van de inspectie. Dit is onder andere gebaseerd op onze bijzondere inzet op pedagogisch klimaat.

Samenspel is een school met twee locaties: Met ingang van schooljaar 18-19 zijn beide locaties te vinden op  Kantershof

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch klimaat
  • Muziekprofiel 'Leerorkest'
  • Gezonde school
  • Brede school
  • Levensbeschouwelijke grondslag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De cijfers op deze pagina zijn incompleet. Onze school bestaat uit twee locaties. Er wordt hier maar één locatie weergegeven. Op de laatste officiële teldatum van 1 oktober 2021 telde onze school 633 leerlingen. In schooljaar 2021-2022 telt de school 28 groepen verdeeld over twee locaties.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven