IKC Knotwilg

Vreeswijkpad 5a-d 1106 DV Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we zoveel mogelijk de reguliere lessen door te laten gaan. In de meeste gevallen wordt de groep daarom verdeeld over de (parallel)groepen of opgevangen door de onderwijsassistenten. Bij langdurige ziekte van een leerkracht heeft de school de mogelijkheid een invalleerkracht aan te vragen via de Brede Selectie waar wij mee samenwerken. In sommige gevallen kunnen we ook een beroep doen op collegascholen.

Als een leerkracht een nascholingsdag heeft of een verlofdag wordt de klas opgevangen door een andere leerkracht van school als dat mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast leerstofjaarklassen en combinatiegroepen heeft Knotwilg ook één Nieuwkomersklas waarin leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar op verschillende niveaus de Nederlandse taal leren en onder andere rekenonderwijs volgen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt aan de ontwikkelingslijnen door middel van buitenspelen, spellessen, gym en ateliers

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie het Schoolondersteuningsplan 2018-2019

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Knotwilg en Kinderopvang Knotwilg zijn samen IKC Knotwilg. Wij werken intensief samen aan een doorgaande lijn van 0 t/m 13 jaar.

Terug naar boven